Termoanalytický seminár TAS 2017, Ostravská univerzita, 10.10.2017

Dňa: 26.06.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci termické analýzy,

vzhledem k tomu, že se blíží termín pro registraci, dovolte mi, abych vás jménem Odborné skupiny termické analýzy při České společnosti chemické pozvala na druhý Termoanalytický seminář TAS 2017, který se uskuteční 10. října 2017 v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

V rámci semináře přednese zvanou přednášku prof. Dr. Ing. Martin Palou (STU Bratislava) na téma „Termoanalytická metóda: hlavná alebo doplňujúca charakterizačná metóda silikátových materiálov“. Cílem semináře je umožnit studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu. Příspěvky je možné na semináři prezentovat formou krátkých přednášek nebo posterů. Všechny prezentované příspěvky budou uveřejněny ve sborníku s ISBN.

 

Závaznou přihlášku je možné zaslat nejpozději do 30. června 2017 a termín pro zaslání příspěvků do sborníku konference 31. srpna 2017.

Formulář a pokyny pro přípravu příspěvku do sborníku jsou také k dispozici na http://www.thermal-analysis.cz/tas-uvod.php.

Ráda bych Vás v této souvislosti oslovila ve smyslu Vaší aktivní účasti formou přednášky či posteru. Věřím, že toto pozvání uvítáte a aktivně se semináře zúčastníte, případně budete informovat další zájemce.


Petra Šulcová

Katedra anorganické technologie
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Technologický pavilon, Doubravice 41
532 10  Pardubice
Tel: 466 037 185
E-mail:
Petra.Sulcova@upce.cz

 

Návrat na aktuality