Termíny prijímacej skúšky

 

Termín najneskoršieho podania prihlášky pre ak. rok 2017/2018:  do 30. júla 2017

 

1. termín prijímacej skúšky :                      27. júna 2017  

 

2. termín prijímacej skúšky:                       23. augusta 2017

 

Viac informácií:

Ing. Dana Jamborová
študijná referentka pre doktorandské štúdium
e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 911