Spolupráca

 

Priemyselní partneri

 

Akademickí partneri

  • Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava (prof. Šajgalík)
  • Ústav materiálového výskumu SAV Košice (prof. Dusza)
  • Fyzikálny ústav SAV Bratislava (dr. Butvin)
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava (prof. Híveš, prof. Šimon)
  • Ústav skla a keramiky Fakulty chemické technologie VŠChT Praha (prof. Helebrant)
  • Katedra obecné a anorganické chemie Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (prof. Málek, doc. Černošek)
  • Laboratoř anorganických materiálů, Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR a Vysoké školy chemicko-technologické, Praha (prof. Němec, doc. Kloužek)
  • Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno (prof. Maca)
   Ústav fyziky materiálů AV ČR (dr. Chlup, prof. Dlouhý)
  • Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (dr. Ráheľ)
  • Lehrstuhle Biomaterialien, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (prof. Aldo Boccaccini)
  • Otto-Shott-Institute der Friedrich-Schiller-Universität Jena (prof. Loithar Wondraczek)
  • Instituto de Cerámica y Vidrio, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (prof. Alicia Durán)
  • Università degli Studi di Padova (prof. Enrico Bernardo)
  • Fachbereich Materialwissenschaft, Technische Universität Darmstadt (prof. Riedel)
  • Institut für Keramik in Maschinenbau, Technische Universität Karlsruhe (prof. Hoffman)
  • Technische Universität Bayreuth (dr. Motz)