Pracovníci

Zoznam pracovníkov a kontakty

Tel.: predvoľba 032/ 7400xxx

 

Meno

Klapka

e - mail

Pozícia

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 590 dusan.galusek@tnuni.sk vedúci pracoviska VILA

prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

103 marek.liska@tnuni.sk

VŠ učiteľ - profesor

Ing. Mária Chromčíková, PhD.

553

maria.chromcikova@tnuni.sk

výskumná pracovníčka

Ing. Dagmar Galusková, PhD.

540

dagmar.galuskova@tnuni.sk

výskumná pracovníčka

Ing. Branislav Hruška, PhD.

556

branislav.hruska@tnuni.sk

výskumný pracovník

Ing. Jozef Chovanec, PhD. 540 jozef.chovanec@tnuni.sk výskumný pracovník

Ing. Hana Kaňková, PhD.

553

hana.kankova@tnuni.sk

 výskumná pracovníčka

Ing. Róbert Klement, PhD.

540

robert.klement@tnuni.sk

výskumný pracovník

Ing. Jozef Kraxner, PhD.

540

jozef.kraxner@tnuni.sk

výskumný pracovník

Ing. Milan Parchoviansky, PhD.

556

milan.parchoviansky@tnuni.sk

výskumný pracovník

doc. Ing. Alfonz Plško, PhD.

550

alfonz.plsko@tnuni.sk

VŠ učiteľ - docent

Pracovníci SAV

Ing. Anna Prnová, PhD. APVV LPP

555

anna.prnova@tnuni.sk

výskumná pracovníčka

Ing. Jaroslav Sedláček, PhD.

02/59410442

 

výskumný pracovník

doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.

589

peter.simurka@tnuni.sk

odborný garant

Mgr. Peter Švančárek, PhD.

556

peter.svancarek@tnuni.sk

výskumný pracovník

Ing. Jana Valúchová, PhD. 555 jana.valuchova@tnuni.sk výskumná pracovníčka

Ing. Magdaléna Lissová, PhD.

553

magdalena.lissova@tnuni.sk

výskumná pracovníčka