Kontaktné údaje

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
vedúci VILA
e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 590

Mgr. Daniela Vavrová
administratívna pracovníčka
e-mail: daniela.vavrova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 110

Ing. Dana Jamborová
študijná referentka pre inžinierske a doktorandské štúdium
e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 130