Zoznam doktorandov

Zoznam doktorandov III. stupeň v akademickom roku 2016/2017

Priezvisko, meno Ročník Forma Začiatok štúdia Téma dizertačnej práce Školiteľ
Balážová Petra 3 denná 2014 Nosiče bioaktívnych látok na báze funkcionalizovaných nanočastíc SiO2 doc. Ing. Alfonz Plško, CSc. 
Čierniková Marianna 3 denná 2014 Anorganicko-organické materiály pripravované sól-gél metódou  doc. Ing. Alfonz Plško, CSc. 
Michálková Jaroslava 2 denná 2015 Štruktúra a vlastnosti skiel so zložením blízkym sklovláknitej izolácii používanej v jadrových elektrárňach Ing. Mária Chromčíková, PhD.
Nowicka Aleksandra Ewa 2 denná 2015 Korózia a zvetrávanie historických skiel. prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Petríková Ivana 3 denná 2014 Nanomechanické vlastnosti povlakov na skle prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Vokelová Jana 2 denná 2014 Vplyv gama žiarenia a vlastnosti sklovláknitých izolácií používaných v jadrových elektrárňach prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Puthenpurayil Govindan Nibu 1 denná 2016 Transparentné polykryštalické keramické materiály prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Šimurka Lukáš 3 externá 2014 Nanomechanické vlastnosti povlakov na skle prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Tokarčíková Darina 2 externá 2015 Bezolovnaté krištáľové sklá so zvýšenou chemickou odolnosťou prof. Ing. Marek Liška, DrSc.