Zoznam absolventov

Zoznam absolventov a názvy tém dizertačných prác študijného odboru 5.2.19 Anorganická technológia a materiály

 

p.č.

 

Meno a priezvisko

 

Téma dizertačnej práce

Forma štúdia

Ukončenie štúdia

 

školiteľ

1.

Ing. Eleonóra Gašpáreková, PhD.

Termodynamické modely a viskozita kremičitanových skiel

denná

2009

prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

2.

Ing. Jana Paliesková, PhD.

Modifikácia polymérnych materiálov organoílmi na báze fosfátov

denná

   2009

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

3.

Ing. Anna Rodová, PhD.

Modifikácia povrchu siliky so zameraním pre výstuž polymérov

denná

2009

doc. Ing. Alfonz Plško, PhD.

4.

Ing. Barbora Bieliková, PhD.

Monodisperzné SiO2 – príprava a modifikácia jeho povrchu

denná

2010

doc. Ing. Alfonz Plško, PhD.

5.

Ing. Miriama Kozáčiková-Tomagová, PhD.

Príprava a vlastnosti kompozitných nanomateriálov

denná

2010

doc. Ing. Alfonz Plško, PhD.

6.

Mgr. Anna Piatriková-Haliaková, PhD.

Sklokeramické materiály na báze binárnych a ternárnych aluminátov kovov vzácnych zemín

denná

2008

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

7.

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD.

Prírodné anorganické materiály na báze zeolitov a ich priemyselná aplikácia

externá

2007

prof. RNDr. Darina Ondrušová, PhD.

8. Ing. Petra Gaalová, PhD. Mechanizmy a kinetika korózie biomateriálov pre zubné náhrady denná 2015 Ing. Róbert Klement, PhD.
9. Ing. Katarína Haladejová, PhD. Nové sklené a sklokeramické luminiscenčné materiály na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo denná 2016 Ing. Róbert Klement, PhD.