Výzvy na nové projekty VEGA a KEGA

Dňa: 11.04.2017

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: do 28. 4. 2017 do 14.00 hod.

VEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2018/

KEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2018-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2017/

Kontakt na TnUAD: daniela.vavrova@tnuni.sk

 

Návrat na aktuality