Veda pod mikroskopom

Dňa: 21.09.2016

v roku 2016 sa uskutoční štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž je určená študentom gymnázií, stredných odborných škôl, stredných umeleckých škôl, študentom vysokých škôl a doktorandom. Cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Témou tohtoročnej súťaže je „Veda pod mikroskopom“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop. Fotografická súťaž v tomto roku bude prebiehať v termíne od 15. júna do 14. októbra.

Autor fotografického príspevku zašle svoju fotografiu elektronicky cez formulár na webovej stránke Týždeň vedy v časti fotografická súťaž. Pred vyplnením formulára je potrebné prihlásenie na webe.

 

Všetky informácie o fotografickej súťaži, štatút, pravidlá súťaže, formulár a výzvu nájdete na adrese:

http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

Všetky informácie o Týždni vedy a techniky nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

Návrat na aktuality