Rektorské voľno pre študentov

Dňa: 02.03.2016

V súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa konajú v sobotu 5. marca 2016, udeľujem všetkým študentom rektorské voľno na piatok 4. 3. 2016.

 

Demokratické voľby sú výsada a symbol slobody. Využite ho! Túto možnosť máme len raz za štyri roky. Iba raz za taký čas môžeme rozhodnúť o tom, kto bude rozdeľovať verejné zdroje, kto bude rozhodovať o financiách, o školstve, o chode celej krajiny a o Vašich kariérnych možnostiach po ukončení štúdia. Je to aj o Vašich perspektívach a kvalite Vášho života. My sme sa k tomu ako univerzita snažili zaujať zodpovedný postoj a pripojiť sa k iniciatíve za čo najvyššiu volebnú účasť a záujem mladých o voľby.  Keďže som si vedomý toho, že mnohí z Vás dochádzajú na svoje fakulty zo vzdialenejších končín, rozhodol som sa udeliť všetkým študentom rektorské voľno.

 

Jozef Habánik
rektor

Návrat na aktuality